Domů

Speciální péče

Vycházíme z toho, že rámcové cíle předškolního vzdělání všech dětí jsou společné. Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jsme jejich naplňování přizpůsobovaly tak, aby maximálně vyhovovalo dětem, jejich potřebám a možnostem.

Odbornou péči u dětí s očními vadami provádí vysokoškolsky vzdělaný tyfloped. Spolupracujeme se Speciálním pedagogickým centrem Brno, Kamenomlýnská, které provádí speciálně pedagogická a psychologická vyšetření a zařazení dětí.
Fotografie speciální péče pro děti se zrakovým postižením

Odbornou péči o děti s vadami řeči vykonává logopedka nebo logopedická asistentka, která pracuje pod vedením Speciálně pedagogického centra logopedického Brno - pobočka Hodonín. SPC provádí logopedická a psychologická vyšetření a zařazení dětí do naší mateřské školy.
Fotografie speciální péče pro děti s vadou řeči

O děti s poruchami autistického spektra odborně pečují dvě speciální pedagožky, které spolupracují s SPC Brno Štolcova (péče o klienty s PAS) nebo SPC Kyjov. Tyto centra provádí speciálně pedagogické a psychologické vyšetření a následné zařazení dětí do naší mateřské školy.
Fotografie speciální péče pro děti s s poruchou autistického spektra

Další odborná pracoviště, se kterými naše MŠ spolupracuje je: Speciálně pedagogické centrum Kyjov, Školní (sluch), Speciálně pedagogické centrum pro tělesně postižené Brno- Kociánka, Speciálně pedagogické centrum Kyjov, Za Humny , Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín

Fotografie další speciální péče v naší MŠ

Kdo je Růženka?
V letošním školním roce za námi přichází do naší mateřské školy. Je to holka, naše kamarádka. Má čtyři nohy, štěká a má canisterapeutické zkoušky. A odkud se vzala ? Dochází za námi společně s paní canisterapeutkou Pavlínkou. Vždy se na její návštěvu moc těšíme. Nám dětem, které ještě máme neposlušný jazýček (děti logopedických tříd), očka ( děti očních tříd) nebo ručky a nožky (děti s kombinovanými vadami)nebo přemýšlíme trošku odlišně, pomáhá v rozvoji komunikace, pohyblivosti, při rehabilitaci, relaxaci. S pomocí Růženky se zlepšujeme v oblasti řeči, prostorové orientace, koncentrace a sociálního cítění. Svou přítomností dotváří radostnou náladu nás všech.
Děti Mateřské školy, Sídlištní 2 v Hodoníně
Domů
Aktuality
Kontakt