Domů


Režim dne

6.15 – 8.30

spontánní hry a činnosti dětí
stimulace integrovaných dětí
aktivity na procvičování jemné motoriky, orofaciální motoriky, grafomotoriky
aktivity na rozvoj pasivního, aktivního slovníku a souvislého vyjadřování
dechová, fonační, rytmická, smyslová cvičení
individuální, skupinové činnosti dle třídního vzdělávacího programu
individuální, skupinová logopedická nebo ortoptická cvičení

8.30 – 9.30

pohybová aktivita
dopolední svačina
pokračování v individuálních, skupinových a společných činnostech
individuální logopedická nebo ortoptická cvičení

9.30 – 11.45

pobyt venku – činnosti na zahradě
vycházka s cíleným zaměřením

11.45 – 12.30

příprava na oběd, oběd, čistění zubů, ukládání k odpočinku

12.30 – 13.00

poslech pohádky, relaxační hudby

13.00 – 14.00

odpočinek dětí, klidové aktivity nespících dětí
individuální logopedická nebo pleoptická cvičení

14.00 – 16.00

odpolední svačina
spontánní hry a aktivity
dle zájmu dětí dokončování započatých dopoledních činností
aktivity na rozvoj pasivního, aktivního slovníku a souvislého vyjadřování

Domů
Aktuality
Kontakt