Domů

Školní vzdělávací program

Název našeho celoročního tématu „ MALÝ PRINC - To, co je skutečně důležité, oči nevidí“ byl vybrán se záměrem přiblížit specifiku našeho zařízení, mateřské školy se speciálními třídami, která sdružuje děti s různými druhy postižení, s různými stupni inteligence.

Malý princ nás provázet celým školním rokem a spolu s ním se budeme seznamovat s děním kolem nás a tak plnit výchovně vzdělávací i zdravotní cíle, které jsme si stanovily. Jejich prostřednictvím budeme děti přivádět k získání kompetencí vymezených pro předškolní věk.

Učíme děti žít pospolu, být si dobrými kamarády, vzájemně se respektovat a pomáhat si. Od útlého věku chceme vést děti k toleranci vůči druhým a k pěkným vztahům jak k dětem, tak dospělým.

Chceme dát šanci všem dětem a proto hledáme a nacházíme cesty jak uspokojit méně zdatné, ale i ty talentované. Ke své práci využíváme spolupráce s odbornými pracovišti, rodiči, ale také širokou veřejností.

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Tato učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení zpravidla ve skupinách i individuálně. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.

Mezi oblíbené formy naplňující záměry vzdělávání patří množství nadstandardních aktivit např. canisterapie, společné akce rodičů a dětí, výlety apod., které organizujeme v průběhu celého roku.

Náš program plně respektuje RVP pro předškolní vzdělávání, shoduje se s rámcovými cíli a záměry předškolního vzdělávání.

Naší snahou je vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti.


Školní vzdělávací program


Domů
Aktuality
Kontakt