Domů


Fotogalerie naší MŠ

Dle §2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), jsou veškeré fotografíe ve výhradním duševním vlastnictví jejich autorů a vztahuje se na ně ochrana dle výše uvedeného zákona.

Naše MŠ

Speciální péče

Logopedická péče

Ortoptická péče

Pokud chcete vidět více fotografií, zadejte prosím heslo.

Heslo:
Domů
Aktuality
Kontakt