Speciální péče

Individuální práce speciálního pedagoga
Individuální práce speciálního pedagoga

Rozvoj grafomotoriky
Rozvoj grafomotoriky

Individuální práce speciálního pedagoga
Individuální práce speciálního pedagoga - zobecňování

Individuální práce speciálního pedagoga
Individuální práce speciálního pedagoga - koordinace pohybu dominantní horní končetiny a zraku

Individuální práce speciálního pedagoga
Individuální práce speciálního pedagoga - vizomotorické cvičení

Příprava na školu - diferenciace tvarů
Příprava na školu - diferenciace tvarů

Tělocvična - rozvoj hrubé motoriky
Tělocvična - rozvoj hrubé motoriky

Tělocvična - míčkový bazén
Tělocvična - míčkový bazén

Tělocvična - hry v rámci žlutého dne
Tělocvična - hry v rámci žlutého dne

Tělocvična - cvičení na míčích
Tělocvična - cvičení na míčích

Tělocvična - relaxace na míčích
Tělocvična - relaxace na míčích

Canisterapie
Canisterapie - pozitivní působení psa - podporuje fyzické, sociální, emocionální a kognitivní funkce

Canisterapie
Canisterapie vyvolává sociální pohodu

Canisterapie
Canisterapie - seznamování se psem

Canisterapie
Canisterapie - péče o psa

Canisterapie
Canisterapie - procházka se psem na zahradě MŠ