Ortoptické třídy

SYNOPTOFOR
SYNOPTOFOR - Nejdůležitější diagnostický a terapeutický ortoptický přístroj sloužící k odtlumování, cvičení superpozice, cvičení fúze, cvičení šířky fúze, cvičení stereopse

Cvičení na synoptoforu
Cvičení na synoptoforu

CHEIROSKOP
CHEIROSKOP - Navozování jednoduchého binokulárního vidění, odtlumování a nácvik superpozice

Cvičení na cheiroskopu
Cvičení na cheiroskopu - dítě jedním okem v zrcátku sleduje obrázek, druhým hrot tužky - překresluje sledovaný obrázek

Campbellův zrakový stimulátor (CAM)
Campbellův zrakový stimulátor (CAM) - dítě sleduje otáčející se kotouč se šachovnicí a udržuje pozornost kreslením nad kotoučem. Používá se pro léčbu amblyopie.

Cvičení na CAM přístroji
Cvičení na CAM přístroji

STEREOSKOP
STEREOSKOP - Slouží ke cvičení fúze, její šířky a stereoskopického vidění. Dítě sleduje dva obrázky, které musí spojit v jeden. Na obrázcích jsou kontrolní znaky.

Ortoptické cvičení
Ortoptické cvičení

Ortoptické cvičení
Ortoptické cvičení

Pleoptické cvičení
Pleoptické cvičení

Pleoptické cvičení
Pleoptické cvičení