Domů

Vím, že sluníčko nesvítí jen na mne

Jsem součástí světa, někam patřím, nejsem sám, mám rodinu, rodiče, sourozence, ale také své učitelky a kamarády ve školce. Jsme sice každý jiný, ale učíme se respektovat jeden druhého a mít se rádi. Mám také rád slunce, vodu, oblohu, zvířata, stromy, rostliny, věci kolem. Chci se dovídat o nich spoustu nového a zažít přitom legraci a dobrodružství.


Seznam přijatých dětí pro školní rok 2017-2018 je zveřejněn na úřední desce a je zde dostupný .

Naše mateřská škola má 4 třídy se speciálním zaměřením:
1 třídu ortoptickou (VČELIČKY) pro děti s vadami zraku, 1 třídu pro děti s diagnózou PAS (BERUŠKY)) a 2 třídy logopedické (SVĚTLUŠKY a MOTÝLCI) pro děti s vadami řeči. V rámci těchto tříd poskytujeme speciální péči dětem s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením.

Fotogalerie Režim dne Personální
Školní vzdělávací program Úřední deska Speciální péče

Sloužíme jako spádová mateřská škola, proto můžeme přijímat děti i z přilehlého okolí, které naši péči potřebují (odkaz na mapy.cz).

Dodržujeme bezpečnostně hygienické požadavky pro děti předškolního věku (nové zařízení pro děti).

Dbáme na estetické prostředí pro děti (výzdoba).

Provozní doba:

pondělí – pátek 6.15 – 16.00 hod, od 1.11.2016 pondělí – pátek 6.30 – 16.00 hod

Školní řád

Školné:

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuje ředitelka Mateřské školy, Hodonín, Sídlištní 2, příspěvková organizace výši úplaty 400,- Kč měsíčně za předškolní vzdělávání.

Stravné:

Jídelníček

Odhlašování dětí

Děti odhlašujte do 7.30 hod na tel.číslech:

Berušky, Včeličky: 601 385 425,

Motýlci, Světlušky: 601 385 424

V případě, že dítě půjde domů po obědě, je nutné svačinu odhlásit nejpozději den předem do 7.30 hod (nebude započítána do stravného).

Celodenní stravné je stanoveno v souladu s novelizací vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování, celodenní stravné pro děti ve věku do 6 let 31,- Kč a pro děti ve věku nad 6 let 34,-Kč. Polodenní stravné 24,- Kč a 27,- Kč.
Platba probíhá bezhotovostně (složenka, převod z účtu nebo přímá platba v KB Hodonín), způsob platby je potřeba předem dohodnout s vedoucí školní jídelny (číslo tel.518 353 363) . Částku je nutno uhradit do 15. dne následujícího měsíce.
Domů
Aktuality
Kontakt